RightLeft

แนะนําภูฏานBhutan - A Journey Through The Land of Thunder Dragon from info@drukasia.com on Vimeo.

มีสถานที่บางแห่งที่แม้แต่นักท่องเที่ยวผู้ตระเวนมาแล้วทั่วโลกถือว่าการได้ไปเยือนคือความอลังการแห่งชีวิต
ถึงแม้จะถูกจัดอันดับว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในโลก
แต่น้อยคนนักจะได้มาสัมผัสถึงความเจิดจรัสของธรรมชาติแห่งนี้
ภูฏาน...ดินแดนของมังกรสายฟ้า


Where happiness is more than a dream?

ณ ที่นี้ ความสุขไม่ไกลเกือนเอื้อม
เป็นการยากนักที่จะเฟ้นหาสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งให้ความอิ่มเอมใจได้ดั่งเช่นที่ภูฎาน...อาณาจักรที่รํ่ารวยด้วยธรรมชาติซึ่งยังไม่ถูกกลิ่นอายของอารยธรรมสมัยใหม่เข้ามาทําลาย
มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่จะมีโอกาสได้มาเยือนสรวงสวรรค์ที่ซ่อนอยู่ในหมู่เขาหิมาลัยอันมหัศจรรย์แห่งนี้

ป่าของภูฎานยังมีสภาพอุดมสมบูรณ์เป็นที่พักพิงแก่พืชและสัตว์ใกล้สูญพันธุ์นานาชนิด

An abode of gods?

ภูฏานเป็นป้อมปราการสุดท้ายของพระพุทธศาสนาสายวัชรยาน (Vajrayana) ซึ่งถือเป็นหนึ่งในสายการเรียนการสอนศาสนาพุทธที่มีความลึกซึ้งมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นวัดอันศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่บนหน้าผาอันสูงลิบ ธงสวดมนต์ที่กระพือไสวตัดกับเส้นขอบฟ้ายามสายลมโพยพัด หรือว่าจะเป็นพระภิกษุสงฆ์ผู้ห่มจีวรสีแดง สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่ทําให้ภูฎานเหมือนหลุดมาจากโลกอดีตกาลที่ยังไม่ถูกความเจริญต่างๆเข้ามาทําลายความสงบสุข

ชาวภูฏานได้ให้ความสําคัญแก่มรดกทางวัฒนธรรมอันงดงามนี้โดยเชื่อว่าการรักษาประเพณีดั้งเดิมให้คงอยู่จะสามารถทําให้พวกเขาพานพบกับความสุขที่แท้จริง ซึ่งหาไม่ได้จากความเจริญยุคโลกาภิวัตน์

ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจเลยว่าเหตุใดชาวภูฎานจึงตั้งเป้าหมายหลักในชีวิตไว้ที่การแสวงหาความสุขใจ แม้กระทั่งภาครัฐก็มีจุดมุ่งหมายคือการเพิ่มความสุขมวลรวมของประชาชน โดยเชื่อว่าการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นเพียงหนึ่งในวิธีการมุ่งสู่ความสุข แต่ไม่ใช่ความสุขที่แท้จริง

ราชอาณาจักรภูฏานในวันนี้อาจเป็นสถานที่แห่งสุดท้ายที่ยังไม่ถูกอารยธรรมสมัยใหม่เข้ามาทําลายจดหมดสิ้น ซึ่งก็ตรงกับความต้องการของชาวภูฎานที่อยากจะรักษาความวิจิตรอันบริสุทธิ์นี้ไว้ เพราะฉะนั้นเมื่อมาเยืยนดินแดนนี้แล้ว ขอให้ทุกท่านนําแต่ความทรงจําที่ดีกลับไป และไม่ทิ้งอะไรไว้นอกจากรอยเท้าเพื่อจารึกประสบการณ์อันแสนมีค่านี้A Spiritual Journey

การเดินทางของจิตวิญญาณ
ภูฏานดินแดนศักสิทธ์ ประชาชนยังยึดมั่นในศาสนาพุทธหรือศาสนาฮินดูอย่างลึกซึ้ง แต่ส่วนใหญ่แล้วนับถือศาสนาพุทธ

ราชอาณาจักรภูฎานมีเจดีย์มากกว่า 10,000 เจดีย์ และกว่า 2,000 วัด ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อหลายศตวรรษที่ผ่านมาเพื่อเป็นการยกย่องคำสอนของพุทธศาสนา 
บางเจดีย์และบางวัดถือว่าเป็นขุมคลังแห่งชาติอีกด้วย

นอกจากนี้ อาศรมซึ่งส่วนมากเป็นกระท่อมในสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมยังมีความงดงามตระการตาอีกด้วย

ที่นี่มีสถานที่ทางศาสนามากมาย บางแห่งสามารถเดินทางไปถึงได้โดยสะดวก ขณะที่บางแห่งต้องมีการปีนเขาเดินป่าเพื่อจะไปถึง แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามการได้มาเยือนสถานที่เหล่านี้ที่ถือว่าเป็นเครื่องหมายของประเทศภูฎานก็คุ้มค่าต่อความพยายามอย่างยิ่งยวดแล้ว

เทศกาลทางศาสนาในชุมชนท้องถิ่น (tshchu) และสถาปัตยกรรมอันศักดิ์สิทธิ์มากมายบ่งบอกได้เป็นอย่างดีว่าชาวภูฎานยังคงยึดมั่นอยู่ในประเพณีที่พวกเขาภาคภูมิใจ แม้ว่าความเจริญทางเทคโนโลยีจะเข้ามาเยือนแล้วก็ตาม

Source: Tourism Council of Bhutan

เขียนโดย Cipto Handoyo
blog comments powered by Disqus
Punakha