สำนักงานของเรา

สำนักงานสิงคโปร์
60 Albert Street
#12-03, Albert Complex
Singapore 189969

โทร: +65-6338-9909
แฟกซ์: +65-6338-5505
อีเมล์: info@DrukAsia.com

STB ตัวแทนท่องเที่ยวเลขที่ 01908
ทะเบียนเลขที่ ACRA 200917110K
ภูฏานสำนักงาน
Jojo's Building Room No. 56,
P.o. Box: 668,
Thimphu, Bhutan

อีเมล์: info.bhutan@DrukAsia.com

Tสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของภูฏานใบ
อนุญาตเลขที่ 1025984L
สำนักงานประเทศไทย
555/1 Soi Suthiporn Prachasongkro Rd, Dindaeng, Bangkok
Thailand 10400

อีเมล์: info.thailand@DrukAsia.com

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเดินทางใบ
อนุญาตเลขที่ 14/00615
บริษัท ลงทะเบียน
#: 0105554016471

 

 
Punakha