RightLeft

วีซ่าและภาษี

 

สิ่งจําเป็นในการขอวีซ่า

 

·     นักท่องเที่ยวทุกชาติต้องขอวีซ่า นอกจากชาวอินเดียและบังคลาเทศ,

·     วีซ่าจะออกโดยสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของภูฏาน ที่เมืองทิมพูที่เดียวเท่านั้น

·     จะมีการออกวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวเฉพาะผู้ที่จองแพคเกจทัวร์กับบริษัททัวร์ของภูฏาน โดยตรงหรือผ่านตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ

·     การยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวต้องยื่นโดยบริษัททัวร์ ใช้เวลาประมาณ 10 วันในการออกวีซ่า

·    รัฐบาลของภูฏานตั้งราคาขั้นตํ่าสำหรับแพคเกจทัวร์ในภูฏาน นักท่องเที่ยวต้องจ่ายค่าทัวร์ขั้นตํ่านี้ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ก่อนการเข้าสู่ประเทศภูฏาน

Read about Bhutan Visa Application Procedures here!

 

 

ถาม: มีโควต้าจํากัดจำนวนนักท่องเที่ยวที่สามารถเข้าภูฏานได้เป็นประจำทุกปีหรือไม่

ตอบ: ไม่มีโควต้า แต่จํานวนนักท่องเที่ยวจะถูกจํากัดด้วยรอบบินของเที่ยวบินสู่ภูฏาน สายการบิน Drukair เป็นสายการบินเดียวที่บินสู่ภูฏาน มีเที่ยวบินออกจากกรุงเทพวันละเที่ยว

 

 

ราคาทัวร์ขั้นตํ่า (ตั้งโดยรัฐบาลภูฏาน)

 

อัตราราคาขั้นต่ำสำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมในกลุ่ม 3 คนหรือมากกว่า

High Season Tariff US $ 250/ท่าน ต่อหนึ่งคืน (มีนาคม, เมษายน, พฤษภาคม, กันยายน, ตุลาคม และพฤศจิกายน) US $ 200/ท่าน ต่อหนึ่งคืน (มีนาคม, เมษายน, พฤษภาคม, กันยายน, ตุลาคม และพฤศจิกายน) 
Low Season Tariff US $ 200/ท่าน ต่อหนึ่งคืน (มกราคม, กุมภาพันธ์, มิถุนายน, กรกฎาคม, สิงหาคม และธันวาคม)
 

ราคาต่ำสุดรวม:

·       ภาษีภายในและค่าใช้จ่าย

·       ที่พัก

·       อาหารทุกมื้อ

·       เดินทางไปพร้อมกับไกด์ทัวร์ภูฏานที่ได้รับใบอนุญาต

·       ค่าเดินทางภายในภูฏาน

·       อุปกรณ์แคมปิ้งสำหรับทัวร์เดินป่า

 

ถาม: สามารถพักที่รีสอร์ทพิเศษ เช่น Uma หรือ Aman ได้หรือไม่

ตอบ: นักท่องเที่ยวที่เลือกรีสอร์ทพิเศษจะต้องจ่ายค่าที่พักเพิ่มเติมไป

 

ค่าบริการเพิ่มเติม

 

นักท่องเที่ยวกลุ่มเล็กที่มีน้อยกว่าสามคนจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่มเติม

1 ท่าน

US$40/ท่าน ต่อคืน

กลุ่ม 2 ท่าน

US$30/ท่าน ต่อคืน

 

ยกเว้นภาษี

 

·       งดเว้นค่าใช้จ่ายสำหรับเด็กอายุไม่ถึง 5 ปี เด็กอายุระหว่าง 6-12 ปีที่มากับผู้ปกครองจะได้รับส่วนลด 50% สำหรับอัตรารายวัน

·       นักเรียนนักศึกษาอายุต่ำกว่า 25 ปี ที่ถือบัตรประจำตัวนักเรียนนักศึกษาที่ถูกต้องจากสถาบันการศึกษา ได้รับส่วนลด 25% สำหรับอัตรารายวัน

·       ส่วนลด 50% ในอัตรารายวันให้แก่หนึ่งท่านในกลุ่มนักท่องเที่ยว 11 ถึง 15 คน ส่วนลด 100% ให้แก่หนึ่งท่านในกลุ่มทัวร์ที่มีมากกว่า16 คน

Source: Tourism Council of Bhutan

เขียนโดย Cipto Handoyo
blog comments powered by Disqus
Punakha