RightLeft

วิธีการขอวีซ่าประเทศภูฏาน

วิธีที่จะได้รับหรือใช้วีซ่าท่องเที่ยวไปยังประเทศภูฏาน

คุณไม่สามารถใช้ส่วนตัวสำหรับนักท่องเที่ยววีซ่าด้วยตัวคุณเอง ใบสมัครจะต้องมีการดำเนินการโดยตัวแทนการท่องเที่ยวที่ได้รับอนุญาตในภูฏานในนามของคุณ

ขั้นตอนการขอวีซ่าประเทศภูฏาน
1. จองแพ็คเกจทัวร์ภูฏานจากบริษัททัวร์ที่ได้รับอณุญาติ
2. ซื้อตั๋วเครื่องบิน Drukair
3. มีพาสปอร์ตที่มีอายุการใช้งานอย่างน้อยอีก6เดือน
4. เตรียมส่งข้อมูลต่อไปนี้

• ชื่อสกุลตามพาสปอร์ต
• อาชีพ
• ที่อยู่
• เบอร์โทรศัพท์
• ส่งสแกนสำเนาหนังสือเดินทางของคุณเป็นต่อตัวอย่างสำหรับนักศึกษา
• สแกนบัตรประจำตัวนักเรียนเพื่อจะได้รับส่วนลดตามตัวอย่างวีซ่าภูฏาน

กระบวนการวีซ่าจะเริ่มขึ้นเมื่อได้ชำระเงินค่าแพ็คเกจที่กระทรวงการท่องเที่ยวภูฏานแล้วเท่านั้น

*กรมตรวจคนเข้าเมืองต้องการแจ้งให้นักเดินทางทุกคนทราบ โดยจะมีผลวันที่ 26 กันยายน 2011 เป็นต้นไป ทางกรมจะยอมรับสำเนาของหนังสือเดินทางที่สามารถใช้ได้เท่านั้น (ต้องสแกนหน้าหนังสือเดินทางพร้อมข้อมูลและรูปภาพที่ชัดเจน) และจะไม่พิจารณารูปถ่ายขนาดติดหนังสือเดินทาง

คำถาม: ฉันชำระเงินค่าแพ็คเกจแล้วจะได้รับวีซ่าภูฏานเมื่อเท่าไร
คำตอบ: คุณจะได้รับวีซ่าระหว่าง 3 ถึง 10 วันก่อนการเดินทางของคุณ โปรดอย่าลืมสำเนาวีซ่าของคุณไว้ คุณสามารถนำไปแสดงที่เคาน์เตอร์เช็คอินของดรุคแอร์ (Druk Air) และจุดตรวจคนเข้าเมือง

คำถาม: ฉันต้องส่งหนังสือเดินทางตัวจริงเพื่อขอวีซ่าภูฏานหรือไม่
คำตอบ: ไม่ต้อง เราต้องการแค่ภาพสแกนสีสำหรับหนังสือเดินทางของคุณเท่านั้น ดังเช่นแสดงในตัวอย่างด้านบน การสมัครทำวีซ่าภูฏานเป็นกระบวนการทางดิจิตอล ดังนั้นเราจึงไม่ต้องเก็บหนังสือเดินทางของคุณ เพียงแค่ยื่นภาพสแกนหนังสือเดินทางของคุณเท่านั้น

คำถาม: ฉันเพิ่งต่อหนังสือเดินทางและวีซ่าอยู่ในหนังสือเดินทางเก่าของฉัน ฉันควรทำอย่างไร
คำตอบ: ถ้าหากคุณมีเวลามากกว่า 2 สัปดาห์ก่อนออกเดินทาง แนะนำว่าให้ติดต่อดรุคเอเซียหรือตัวแทนท่องเที่ยวของคุณเพื่ออัปเดตข้อมูลของคุณกับกรมตรวจคนเข้าเมืองของภูฏาน หากใกล้วันเดินทาง คุณควรนำหนังสือเดินทางเล่มเก่าไปด้วยเพื่อยืนยันที่จุดตรวจคนเข้าเมือง

ระหว่างการเช็คอินที่เคาน์เตอร์สนามบิน ดรุคแอร์ต้องให้คุณลงชื่อในแบบฟอร์มค่าปรับเพื่อยินยอมเรื่องความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

คำถาม: วีซ่าภูฏานของฉันจะหน้าตาเป็นอย่างไร
คำตอบ: การสมัครขอวีซ่าของคุณจะเป็นการลงทะเบียนแบบออนไลน์และเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ คุณต้องพิมพ์เอกสารออกมาและนำติดตัวไปกับคุณ การตรวจสอบวีซ่าจะต้องใช้ในขณะที่คุณเช็คอินกับสายการบินดรุคแอร์ และต้องแสดงที่จุดตรวจคนเข้าเมือง ณ สนามบินนานาชาติพาโรด่านศุลกากรภูฏาน

คำถาม: ฉันสามารถนำบุหรี่และแอลกอฮอล์เข้าไปยังภูฏานได้หรือไม่
คำตอบ: ได้ ชาวต่างชาติทุกคนสามารถนำของเหลวแอลกอฮอล์ขนาด 1 ลิตร และบุหรี่สูงสุด 200 มวน หรือซิก้า 30 มวน

*โปรดทราบ บุหรี่ทุกมวนต้องเสียภาษีศุลกากร 100% และภาษีการขาย 100% (ปกติ 1,600 Nu ต่อกล่อง) นักท่องเที่ยวควรสำแดงของที่ต้องเสียภาษีที่กรมศุลกากรและชำระค่าภาษีนำเข้าสิ่งที่ปลอดภาษีในภูฏาน

ก. สุรา: 1 ขวด ไม่เกินหนึ่งลิตร
ข. บุหรี่ 1 กล่อง (บรรจุ 200 มวน) เสียภาษีศุลกากร 100% และภาษีการขาย 100% (ปกติ 1,600 Nu ต่อกล่อง)

ดูแผนการท่องเที่ยวประเทศภูฏานของดรุคแอร์ »

เขียนโดย Cipto Handoyo
blog comments powered by Disqus
Punakha