ข้อมูลสำคัญ


วีซ่าและภาษี

  สิ่งจําเป็นในการขอวีซ่า   ·     นักท่องเที่ยวทุกชาติต้องขอวีซ่า นอกจากชาวอินเดียและบังคลาเทศ, ·     วีซ่าจะออกโดยสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของภูฏาน ที่เมืองทิมพูที่เดียวเท่านั้น ·     จะมีการออกวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวเฉพาะผู้ที่จองแพคเกจทัวร์กับบริษัททัวร์ของภูฏาน โดยตรงหรือผ่านตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ·     การยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวต้องยื่นโดยบริษัททัวร์ ใช้เวลาประมาณ 10 วันในการออกวีซ่า &mi .... อ่านต่อ »

วีซ่าและภาษี

  สิ่งจําเป็นในการขอวีซ่า   ·     นักท่องเที่ยวทุกชาติต้องขอวีซ่า นอกจากชาวอินเดียและบังคลาเทศ, ·     วีซ่าจะออกโดยสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของภูฏาน ที่เมืองทิมพูที่เดียวเท่านั้น ·     จะมีการออกวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวเฉพาะผู้ที่จองแพคเกจทัวร์กับบริษัททัวร์ของภูฏาน โดยตรงหรือผ่านตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ·     การยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวต้องยื่นโดยบริษัททัวร์ ใช้เวลาประมาณ 10 วันในการออกวีซ่า &mi .... อ่านต่อ »

วิธีการขอวีซ่าประเทศภูฏาน

วิธีที่จะได้รับหรือใช้วีซ่าท่องเที่ยวไปยังประเทศภูฏาน คุณไม่สามารถใช้ส่วนตัวสำหรับนักท่องเที่ยววีซ่าด้วยตัวคุณเอง ใบสมัครจะต้องมีการดำเนินการโดยตัวแทนการท่องเที่ยวที่ได้รับอนุญาตในภูฏานในนามของคุณ ขั้นตอนการขอวีซ่าประเทศภูฏาน 1. จองแพ็คเกจทัวร์ภูฏานจากบริษัททัวร์ที่ได้รับอณุญาติ 2. ซื้อตั๋วเครื่องบิน Drukair 3. มีพาสปอร์ตที่มีอายุการใช้งานอย่างน้อยอีก6เดือน 4. เตรียมส่งข้อมูลต่อไปนี้ • ชื่อสกุลตามพาสปอร์ต • อาชีพ • ที่อยู่ • เบอร์โทรศัพท์ • ส่งสแกนสำเนา .... อ่านต่อ »

วิธีการขอวีซ่าประเทศภูฏาน

วิธีที่จะได้รับหรือใช้วีซ่าท่องเที่ยวไปยังประเทศภูฏาน คุณไม่สามารถใช้ส่วนตัวสำหรับนักท่องเที่ยววีซ่าด้วยตัวคุณเอง ใบสมัครจะต้องมีการดำเนินการโดยตัวแทนการท่องเที่ยวที่ได้รับอนุญาตในภูฏานในนามของคุณ ขั้นตอนการขอวีซ่าประเทศภูฏาน 1. จองแพ็คเกจทัวร์ภูฏานจากบริษัททัวร์ที่ได้รับอณุญาติ 2. ซื้อตั๋วเครื่องบิน Drukair 3. มีพาสปอร์ตที่มีอายุการใช้งานอย่างน้อยอีก6เดือน 4. เตรียมส่งข้อมูลต่อไปนี้ • ชื่อสกุลตามพาสปอร์ต • อาชีพ • ที่อยู่ • เบอร์โทรศัพท์ • ส่งสแกนสำเนา .... อ่านต่อ »

วิธีการขอวีซ่าประเทศภูฏาน

วิธีที่จะได้รับหรือใช้วีซ่าท่องเที่ยวไปยังประเทศภูฏาน คุณไม่สามารถใช้ส่วนตัวสำหรับนักท่องเที่ยววีซ่าด้วยตัวคุณเอง ใบสมัครจะต้องมีการดำเนินการโดยตัวแทนการท่องเที่ยวที่ได้รับอนุญาตในภูฏานในนามของคุณ ขั้นตอนการขอวีซ่าประเทศภูฏาน 1. จองแพ็คเกจทัวร์ภูฏานจากบริษัททัวร์ที่ได้รับอณุญาติ 2. ซื้อตั๋วเครื่องบิน Drukair 3. มีพาสปอร์ตที่มีอายุการใช้งานอย่างน้อยอีก6เดือน 4. เตรียมส่งข้อมูลต่อไปนี้ • ชื่อสกุลตามพาสปอร์ต • อาชีพ • ที่อยู่ • เบอร์โทรศัพท์ • ส่งสแกนสำเนา .... อ่านต่อ »

ด่านศุลกากรภูฏานและภาษี

ศุลกากรภูฏาน ถาม: นำสุราหรือบุหรี่เข้าภูฏานได้หรือไม่ คำตอบ: สามารถนำสุราไม่เกิน1ลิตรและบุหรี่ไม่เกิน200มวนเข้าได้ *บุหรี่ต้องเสียภาษีตามกฎหมาย สิ่งของ Duty Free ในภูฏาน a. สุรา: 1ขวดไม่เกิน 1ลิตร b. บุหรี่: 1 หล่อง ( 200 มวน) *เสียภาษีปรกติ