7 วัน มหัศจรรย์ภูฏาน กับเส้นทางเดินป่า BUM-DRA

โพสต์โดย
รวมควัน 2 วัน 1 คืน
ระดับความสูงมากสุด 3,800 เมตร
เดือนที่เหมาะสม มีนาคม-มิถุนายนและกันยายน-ตุลาคม
ฤดูกาลดูสำหรับเดินป่าทริปอื่น ๆ
ราคาเริ่มต้น USD 1,789 เหรียญสหรัฐ สำหรับกลุ่ม 1 คน
USD 1,729 เหรียญสหรัฐ ต่อท่านสำหรับกลุ่ม 2 คน
USD 1,549 เหรียญสหรัฐ ต่อท่านสำหรับกลุ่มมากกว่า 3 คนขึ้นไป

เหรียญสหรัฐ ต่อท่านสำหรับกลุ่มมากกว่า 3 คนขึ้นไป
มีอะไรรวมอยู่ในแพ็กเกจนี้บ้าง และ คำถามที่พบบ่อย

 
วันที่ 1 - เดินทางมาถึงเมืองปาโร ประเทศภูฏาน

ความสูง 2,280 เมตร | สภาพอากาศในป Thimphu

ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรภูฏาน ดินแดนมังกรสายฟ้า เมื่อเดินทางมาถึงสนามบินนานาชาติพาโร คุณจะได้รับการต้อนรับจากไกด์ของเราที่ประตูทางออก วันนี้เราจะท่องเที่ยวแบบสบาย ๆ เพื่อให้คุณปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศ เราจะนั่งรถไปยังเมืองทิมพู (Thimphu) เข้าสู่โรงแรมที่พัก และรับประทานอาหารภูฏานเป็นมื้อแรก หลังจากนั้นเราจะพาคุณเยี่ยมชมสถานที่สำคัญบางในเมืองทิมพู

จุดชมเมืองรอบทิมพู (Thimphu)
สวนทาคิน (Takin Enclosure) อยู่ระหว่างทางไปยังจุดชมวิวเหนือทิมพู เป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติ ทาคินเป็นสัตว์รูปร่างประหลาด บางคนบอกว่ามันมีลักษณะคล้าย beestung moose
เจดีย์อนุสรณ์สถานแห่งชาติ (National Memorial Chorten) - สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่กษัตริยองค์ก่อน Jigme Dorji Wangchuk
ตลาดเกษตรกรร้อยปี (Centenary Farmers’ Market) - ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ ประชาชนส่วนใหญ่จะมาชุมนุมที่ริมแม่นํ้าทิมพูซึ่งเป็นที่ตั้งของตลาดแห่งนี้ โดยมีแม่ค้าพ่อค้าจากหุบเขาและสถานที่ใกล้เคียงมาวางขายสินค้าทางการเกษตรเป็นส่วนใหญ่
 

Hotels:

โรงแรมจูโมลฮารี

เทอร์มา ลินคา รีสอร์ท

ทาจทาชิทิมพู

วันที่ 2 - ทิมพู

ความสูง 2,280 เมตร | สภาพอากาศในป Thimphu

พิพิธภัณฑ์มรดกภูฎาน (Heritage Museum) - พิพิธภัณฑ์นี้นําแสดงสิ่งประดิษฐ์ในครัวเรือนต่างๆตั้งแต่สมัยโบราณ เพื่อเป็นการเชื่อมโยงผู้คนตั้งแต่อดีตและปัจจุบันเข้าด้วยกัน
พิพิธภัณฑ์สิ่งทอ (Textile Museum) - ร่วมเข้าชมศิลปะการทอผ้าแบบดั้งเดิมของภูฏาน
ทิมพูซอง (Thimphu Dzong) - ซองที่ใหญ่ที่สุดในภูฏานอีกทั้งยังเป็นสำนักงานของกษัตริย์ภูฏาน
เจดีย์อนุสรณ์สถานแห่งชาติ (National Memorial Chorten) - สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่กษัตริยองค์ก่อน Jigme Dorji Wangchuk
โรงงานทำกระดาษ (Paper making Factory) - ร่วมชมศิลปะการทำกระดาษ
ซิมโทกาซอง (Simtokha Dzong) - ป้อมปราการที่เก่าแก่ที่สุดในราชอาณาจักรภูฏาน ตั้งอยู่ห้าไมล์จากเมืองทิมพู

นักท่องเที่ยวยังสามารถเลือกที่จะไปสำหรับช่วงระยะการเดินทางวันที่
 

Hotels:

โรงแรมจูโมลฮารี

เทอร์มา ลินคา รีสอร์ท

ทาจทาชิทิมพู

วันที่ 3 - ทิมพู-ปูนาคา

ความสูง 1,300 เมตร | สภาพอากาศในป Punakha

พูนาคา (Punakha) เป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของประเทศภูฏาน ขับรถประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่งจากทิมพูข้ามโดชูล่า (Dochu-la) เมื่อเข้ามาแล้วคุณจะพบกับหมู่บ้านที่อบอุ่น ชื่นชมบรรยากาศของแม่น้ำสีน้ำเงินที่จะพาคุณไปยังพูนาคาซอง (Punakha Dzong) ซองแห่งที่ 2 ของอาณาจักรภูฏาน

Dเส้นทางโดชูลา (Dochula Pass) - ณ โดชูลา ซึ่งเป็นจุดสูงสุดในเส้นทางระหว่างทิมพูและปูนาคา คุณจะสามารถชมยอดเจดีย์ หรือ chortens ทั้ง 108 เจดีย์ ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะในการสู้รบกับทหารอินเดีย และเพื่อเป็นการปลดปล่อยวิญญาณของผู้สละชีวิตในการต่อสู้ครั้งนั้น

ปูนาคาซอง (Punakha Dzong) - ตั้งแต่การก่อสร้างในปี 1637 (2108) ซองแห่งนี้ใช้เป็นที่พํานักของพระสังฆราช หรือเจเคนโป (Je Khenpo) และเหล่าคณะสงค์หลวงในช่วงฤดูหนาว ซองแห่งนี้แสดงให้เห็นถึงสถาปัตยกรรมอันงดงามของภูฏาน ซึ่งแม้จะถูกภัยอันตรายจากไฟไหม้และนํ้าท่วมเข้าทําลาย แต่การบูรณะอย่างรอบคอบก็สามารถนําความวิจิตรกลับมาได้

เจดีย์ กำซำ ยูเล นัมยัล (Khamsum Yelley Namgnal Chorten)  – เจดีย์แห่งนี้แสดงถึงสถาปัตยกรรมภูฏานอันดีเลิศซึ่งไม่เหมือนใคร เป็นหนึ่งเดียวในโลก ใช้เวลาก่อสร้างถึง 8 ปีครึ่ง รายละเอียดของเจดีย์เป็นปูนปั้น และภาพวาดทางพุทธศาสนา
 

Hotels:

โรงแรมโลบิซา

โรงแรมอูม่า ปุนาคา

วันที่ 4 - ปูนาคา-ปาโร

ความสูง 2,280 เมตร | สภาพอากาศในป Paro

หุบเขาพาโร (Paro Valley) - หุบเขาที่สวยงามนี้เป็นที่ตั้งของพระราชวังและวัดโบราณหลายแห่ง สนามบินแห่งเดียวของประเทศอยู่ในเมืองพาโร ตอนเหนือสุดของหุบเขาหาเป็นที่ตั้งของภูเขาโจโมลหารี (Jomolhari) (7,300 เมตร) ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำพาชู (Pachu) ที่ไหลผ่านหุบเขา ด้านเป็นสถานที่แนะนำในเมืองพาโร

ปาโรซอง (Paro Dzong)  - ป้อมปราการอันยิ่งใหญ่นี้เป็นทั้งสถานที่สําคัญทางศาสนา และเป็นศูนย์อำนวยการบริหารของเขตปาโรอีกด้วย

ทาซอง (Ta Dzong)  - เดิมทีซองนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นหอรักษาการ ก่อนที่จะถูกปรับเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติในปี 1968 (2511) พิพิธภัณฑ์แห่งนี้รวบรวมของเก่า, สิ่งทอ, อาวุธ และวัตถุของใช้ในครัวเรือนต่างๆมากมาย

Hotels:

เทนซินลิง รีสอร์ท

เมตต้า รีสอร์ท แอนด์ สปา

เมตต้า รีสอร์ท แอนด์ สปา

โรงแรมอูม่า ปาโร Uma Paro

วันที่ 5 - เส้นทางเดินป่าบุมดรา (Bumdra Trek)

ความสูง 3,800 เมตร | สภาพอากาศในป Paro

เริ่มขึ้นเขาที่บริเวณวิทยาลัยสงฆ์ซางจาคอร์(จากพื้นดิน 2,800 เมตร) เพื่อไปที่ทุ่งเลี้ยงสัตว์ยาค ซึ่งตั้งอยู่ด้านล่างของพระอารามบูมดรา(เหนือระดับพื้นดิน 3,800 เมตร) การเดินทางจะเริ่มขึ้นในตอนเช้าตรู่ โดยการขับรถขึ้นไปที่มหาลัยสงฆ์ซางจาคอร์เพื่อไปขึ้นม้าเล็ก ขณะที่กำลังเทียมม้านั้นเราจะไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวิทยาลัยสงฆ์ก่อน การเดินทางจะใช้เวลาประมาณ 1-2 ช.ม. ผ่านเทือกเขาและเส้นทางที่อาจสูงชันบ้างในบ้างครั้ง แต่ก็มีอากาศเย็นสบาย ม้าเล็กจะพาเราไปที่สถานที่ประดับธงภาวนาแห่งภูฏานซึ่งเป็นจุดที่สามารถมองลงไปชมทิวทัศน์ที่สวยงามของทั้งสองหุบเขา อันได้แก่ ปาโร และ ดูชู

เหนือขึ้นไปจาก วัดชูชูสีลาแคง ซึ่งอยู่ในหุบเขาใช้เวลาในการเดินประมาณ 1-2 ช.ม. เส้นทางที่เดินทางจะเป็นลูกคลื่นอยู่สักครู่หนึ่งก่อนที่จะถึงเส้นทางที่สูงชันเส้นสุดท้ายที่จะพาขึ้นสู่วัดที่มีลักษณะสวยงาม ที่นี่เป็นจุดชมวิวที่มองเห็นสนามบินปาโรที่อยู่ทางใต้และถ้ามองออกจากอ่างอาบน้ำร้อนหินไปทางเหนือก็จะเห็นวิวของเทือกเขาหิมาลัยที่มีหิมะปกคลุม หลังจากการปีนครั้งสุดท้าย ที่ใช้เวลา 20 นาที ผ่านซากปรักหักพังและเหล่าธงภวานาแห่งภูฏานที่ต่างสะบัดพริ้วไปตามแรงลมแล้ว เพียงแค่เหลียงมองออกไปทางทิศใต้ครั้งสุดท้าย ครู่ต่อมาเราก็เข้าสู่ป่าไม้ชั้นโบราณซึ่งใช้เวลาเดินทางผ่านประมาณ 40 นาที และก็จะออกมาสู่ทุ่งหญ้าที่มีดอกไม้ปกคลุมทุ่งและมีเจดีย์ที่ตั้งอยู่พร้อมประดับด้วยธงภวานาแห่งภูฏานอีกด้วย

ที่พักแรมตั้งอยู่ใต้พระอารามบูมดรา(ถ้ำาแห่งหนึ่งพันผู้ภวานา)ซึ่งเป็นสถานที่มีจุดชมวิว ที่สามารถมองเห็นเทือกเขาหิมาลัยอันสวยงามที่ตั้งตระง่านอยู่ หลังจากรับประทานอาหารกลางวัน เราก็จะสามารถออกเยี่ยมชมพระอารามได้ และยังสามารถปีนขึ้นไปสู่ยอดเขาทางตอนเหนือ(สูงขึ้นไปประมาณ 400 เมตร) สำหรับที่ชมทิวทัศน์ที่สวยยิ่งกว่า และกลับมารับประทานอาหารเย็นแสนอร่อยร่วมกัน

ระยะเวลา: 3-4 ช.ม. เพื่อไปแคมป์ และใช้เวลา 2-3 ช.ม. (เลือกได้) หากต้องการเดินทางกลับไปสู่ยอดเขา
ความยากง่าย: ปานกลางถึงยาก – แนะนำให้ทานน้ำเกลือแร่ด้วย
 

วันที่ 6 - เส้นทางเดินป่าบุมดรา (Bumdra Trek) วันที่ 2

ความสูง 2,280 เมตร | สภาพอากาศในป Paro

=หลังจากมื้ออาหารเช้าแสนอร่อยท่ามกลางวิวทิวทัศน์ที่สวยจนตะลึง แล้วก็ถึงเวลาที่จะมุ่งกลับสู่หุบเขา หรืออาจอ้อยอิ่งสักครู่ดื่มด่ำทิวทัศน์รอบๆ แม้กระทั่งลองแขวนธงภาวนาแห่งภูฏานเอาไว้ตามความเชื่อว่าคำอธิฐานจะเป็นจริงในที่สุดเราก็ต้องเดินทางลงต่ำไปที่สวนสนและป่าไม้ชั้นโบราณ ตามเส้นทางของพระใช้

ที่มีลักษณะที่ซิกแซก เป็นเวลาประมาณ 1-2 ช.ม. เราก็จะสามารถมองเห็นหลังคาสีทองของวัดวาอารามด้านล่างโผล่ออกมาจากป่าไม้ เราเดินทางผ่านทางเท้าอันคดเคี้ยวคล้ายงูเลื้อยที่ลาดผ่านเทือกเขาที่อยู่ระหว่างอารามและวัดหน้าผาและก่อนจะถึงสวนซางโทเปลรี (สวรรค์บนดิน) ซึ่งคุณจะอาจจะมองเห็นได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากมันจะอยู่ด้านล่างลงไปอีก โดยสังเกตว่าจะมีหลังคาหรูหราของทาคซางที่ตั้งอยู่ที่หน้าผา จากนั้นอีก 1 ช.ม.ต่อมา เราก็จะถึงที่ประตูทางเข้าทาคซาง ถ้าคุณ มองข้ามช่องเขาอันสูงชันเข้าไป คุณจะเห็นน้ำตกและถ้าคุณเดินไปอีกสักหน่อยคุณก็จะเห็นไทเกอเนสอันสวยงามที่ตั้งตระหง่านอยู่บนภูเขา

Hotels:

เทนซินลิง รีสอร์ท

เมตต้า รีสอร์ท แอนด์ สปา

เมตต้า รีสอร์ท แอนด์ สปา

โรงแรมอูม่า ปาโร Uma Paro

วันที่ 7 - ออกเมืองปาโร

ความสูง 2,280 เมตร | สภาพอากาศในป Paro

วันนี้เราจะร่ำลาประเทศแห่งเทือกเขาหิมาลัยอันสวยงามนี้และนั่งเที่ยวบินแรกกลับไปยังสิงคโปร์ เราหวังว่าคุณได้พบกับเพื่อนใหม่ๆ และเก็บเกี่ยวภาพความประทับใจเพื่อเป็นที่ระลึกจากภูฏาน เราหวังว่าจะได้พบคุณอีกครั้งในดินแดนอันสวยงามที่ไม่มีสิ้นสุดแห่งนี้! ขอให้โชคดี!

blog comments powered by Disqus

การประกันของดรุคเอเซีย

รับประกันการอนุมัติวีซ่า เรายังไม่เคยทำให้นักเที่ยวผิดหวังในเรื่องของการออกวีซ่า

การเลือกโรงแรมของคุณจะได้รับการยืนยันจากเรา เราจะตรวจสอบก่อนการเข้าพักของคุณ เราจะสำรองเฉพาะโรงแรมที่คุณชื่นชอบเท่านั้น

หากคุณไม่พอใจกับการเลือกของเรา เรายินดีที่จะเปลี่ยนผู้นำทาง คนขับหรือยานพาหนะในสองวันแรกที่คุณมาถึงเมืองทิมพู เพียงแค่แจ้งให้เราทราบและทีมงานของเราจะให้การช่วยเหลือคุณ

เรายินดีช่วยเหลือคุณทุกเรื่อง ทีมงานบริการระดับโลกของเราติดต่อได้ตลอดเวลาผ่านทางโทรศัพท์หรืออีเมล เราไม่มีระบบอัตโนมัติหรือคอลเซ็นเตอร์ คุณจะได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตัวจริงเรื่องราวประสบการณ์ดีๆจากการเดินทางครั้งนี้ 7 วัน มหัศจรรย์ภูฏาน กับเส้นทางเดินป่า BUM-DRA
แสดง 3 542 คำรับรอง 4.7 จาก 5.0
อ่านคำรับรองเพิ่มเติม »