8 วัน การเดินทางกับ AMANKORA

โพสต์โดย
เดือนที่เหมาะสม ตลอดทั้งปี
ฐานราคา จนถึง 31 สิงหาคม 2014
USD 11,600 บาทสำหรับพักคนเดียว
USD 12,400 กับห้องพักคู่

ภาษีการขายที่ใช้บังคับและภาษีรัฐบาลไม่ได้รวม ภาษีขึ้นอยู่กับขนาดของกลุ่มเดินทาง

ราคาที่เสนอรวมถึงค่าธรรมเนียมไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
สิ่งที่จะรวมอยู่ในแพคเกจและคำถามที่พบบ่อยอื่น ๆ »

 
วันที่ 1 - เดินทางมาถึงภูฏาน เมืองปาโร

ความสูง 2,320 เมตร | สภาพอากาศในป Thimphu

ประสบการณ์ที่ได้รับจากประเทศภูฏานนั้นไม่มีสิ่งใดเทียบเคียง ดังเช่นการบินชมรอบหุบเขาอันสวยงามเบื้องล่าง การเดินทางไปยังทิมพูใช้เวลาประมาณ 1½ ชั่วโมง เมื่อเดินทางมาถึงและรับประทานอาหารกลางวันแล้ว คุณสามารถเข้าชมสถูปอนุสรณ์แห่งชาติ (National Memorial Chorten) พิพิธภัณฑ์สิ่งทอแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์มรดกพื้นบ้านและหอสมุดแห่งชาติ แล้วเดินไปยังถนนสายหลังเพื่อชื่นชมสิ่งประดิษฐ์และสิ่งทอของชาวหิมาลัย
 

Hotels:

นัมเก เฮริเทจ

อามานโคร่า ทิมพู

Le Meridien Thimphu

ทาจทาชิทิมพู

วันที่ 2 - เที่ยวทิมพู

ความสูง 2,320 เมตร | สภาพอากาศในป Thimphu

ในตอนเช้าท่านจะได้เข้าชมทราชิ โช ซอง (Trashi Chhoe Dzong) ที่อยู่ทางเหนือสุดของหุบเขา เป็นที่ตั้งของรัฐบาลภูฏานและสำนักงานหลวง และพระราชวัง Pangri Zampa อาคารสองหลังตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 16 ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นโรงเรียนฝึกสอนโหราศาสตร์ ตอนบนของหุบเขา หากคุณต้องการยืดเส้นยืดสาย สามารถเดินขึ้นเขาในระยะทางสั้น ๆ ซึ่งคุณจะได้พบกับอารามเชอรี (Cheri Goemba) วัดเก่าแก่ที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นในราชอาณาจักร หลังจากนั้นจะกลับไปในเมือง เพื่อเข้าชมโรงงานทำกระดาษแบบโบราณและการทำกำยาน
 

Hotels:

นัมเก เฮริเทจ

อามานโคร่า ทิมพู

Le Meridien Thimphu

ทาจทาชิทิมพู

วันที่ 3 - ทิมพู ปูนาคา

ความสูง 1,300 เมตร | สภาพอากาศในป Punakha

คุณจะได้ประทับใจกับการเดินทางเหนือระดับความสูงกว่า 3,050 เมตร ผ่านโดชูล่า (Dochu La) และไปยังหุบเขาพูนาคา (Punakha) นอกจากนี้ยังมีหนึ่งในป้อมปราการแรกของพระราชวงศ์ภูฏานในศตวรรษที่ 17

ซิมโตคาซอง (Simtokha Dzong) และภาพสีกำแพงโบราณที่อารามฮองโช (Hongtsho) การเดินทางจะผ่านวิวทิวทัศน์ของเทือกเขาหิมาลัยที่งดงามในวันที่อากาศปลอดโปร่งทางลงมายังหุบเขาพูนาคาตลอดเส้นทางฝั่งตะวันตก-ตะวันออก คุณจะผ่านเมืองวังดี (Wangdi) เพื่อเข้าชมซองวังดีโพดรัง (Wangdiphodrang) และวัดท้องถิ่นในบริเวณใกล้เคียง หมู่บ้านที่สวยงามแปลกตานี้เต็มไปด้วยร้านค้าต่าง ๆ มากมาย

ในช่วงบ่ายเราจะเข้าชมหมู่บ้านตาโล (Talo) บ้านเกิดของพระราชินี และวัดลัคคังที่เป็นเทพเจ้าปกป้องภูเขา ภายหลังจากนั้นคุณจะได้เพลิดเพลินไปกับการเดินเขาไปยังวัดโบราณที่อยู่บนยอดเขาด้านหลังที่พัก
 

Hotels:

อมันโคร่า ปุนาคา

วันที่ 4 - สำรวจปูนาคา

ความสูง 1,300 เมตร | สภาพอากาศในป Punakha

เริ่มต้นด้วยการเดินเขาจากพูนาคาผ่านทุ่งข้าว สวนพริกและผักกาดไปยังสถูปคำซำยูเล (Khamsum Yuley Namgay Chorten) อนุสรณ์สถานที่สร้างโดยพระราชินีแห่งภูฏาน หลังจากนั้นจะย้อนกลับไปที่เมืองคุรุตัง (Khuruthang) ผ่านพระราชวังพุนโช เพลริ (Punthsho Pelri) และบ้านพักฤดูหนาวของพระราชวงศ์ก่อนที่จะถึงพูนาคาซอง ป้อมปราการโบราณแห่งนี้คือสถานที่พักอาศัยช่วงฤดูหนาวตามคำสั่งของผู้นำวัดและยังคงทำหน้าที่เป็นสถานที่บริหารบ้านเมืองสำหรับเขต พูนาคา

บริการอาหารกลางวันแบบปิกนิกที่ฝั่งแม่น้ำพูนาค (Punak Chu) ก่อนที่จะเข้าชมหมู่บ้าน Lobesa ที่นั่นคุณจะได้เพลิดเพลินไปกับการเดินไปยังวัดลัคคัง (Lhakhang) ที่มีความสมบูรณ์มากที่สุด สร้างขึ้นในปี 1499
 

Hotels:

อมันโคร่า ปุนาคา

วันที่ 5 - ปูนาคา-ปาโร

ความสูง 2,280 เมตร | สภาพอากาศในป Paro

เมื่อลงมาจากโดชูล่าพาส (Dochu La Pass) จะมุ่งไปยังแม่น้ำวัง (Wang Chu) และแม่น้ำพาโร (Paro Chu) ก่อนจะผ่านเมืองพาโรไปทางทิศเหนือของหุบเขา โรงแรมอามานโคร่า พาโร (Amankora Paro) แวดล้อมด้วยป่าสน ในช่วงบ่ายสามารถเดินต่อไปยังโบราณสถานที่อยู่ใกล้เคียง ชมอนุสรณ์ที่เก่าแก่ที่สุดและศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของหุบเขาหรือเดินทอดน่องไปตามถนนสายหลักของเมืองพาโร ช่วงเย็นโรงแรมอามานโคร่า พาโร (Amankora Paro) อาจมีการบรรยายให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ศาสนา พรรณไม้และสัตว์ป่าในท้องถิ่น รวมถึงภาพยนตร์เกี่ยวกับเทือกเขาหิมาลัย
 

Hotels:

อมันโคระ พาโร

วันที่ 6 - สำรวจหุบเขาปาโร

ความสูง 2,280 เมตร | สภาพอากาศในป Paro

เริ่มต้นวันด้วยการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ตั้งอยู่ในตาซอง (หอสังเกตการณ์) เป็นสถานที่รวบรวมงานศิลปะ พร้อมรายละเอียดข้อมูลที่แสดงถึงวัฒนธรรมและประเพณีของอาณาจักรภูฏาน เพียงแค่เดินลงเขามาจะพบกับซองพาโร (Paro Dzong) สถาปัตยกรรมที่สวยงามของภูฏาน จากซองพาโรข้ามสะพาน Nyamai Zampa ไปยังวัดที่สร้างขึ้นในปี 1525 สนุกสนานไปกับถ่ายภาพหรือเข้าชมโรงนาพื้นเมืองเพื่อรับประทานอาหารกลางวันกับครอบครัวในท้องถิ่น

ช่วงบ่ายจะพาไปเยี่ยมชมสถานที่น่าสนใจ เพื่อให้คุณซึมซับวัฒนธรรมและศาสนาของภูฏานที่วัดคิชู (Kyichu Lhakhang), วัดดัมเซ (Dumtse Lhakhang) และดรุคยาลซอง (Drukgyel Dzong) นักเดินเขาสามารถใช้เส้นทางด้านหลังที่พักซึ่งผ่านดรุคยาลซองและแม่น้ำพาโร (Paro Chhu) ข้ามไปยังสะพานแขวน ตรงไปยังแหล่งทำฟาร์มและผืนป่า ก่อนวนกลับมาที่แม่น้ำ สะพานที่ 2 และกลับสู่ที่พัก
 

Hotels:

อมันโคระ พาโร

วันที่ 7 - วัดทักซัง

ความสูง 2,280 เมตร | สภาพอากาศในป Paro

ช่วงเช้าจะเดินไต่เขาไปยังวัดทั๊กซัง (Taktshang Goemba) อนุสรณ์ของชาวภูฏานที่น่าเคารพมากที่สุด หรือรู้จักกันในชื่อ “รังเสือ (Tiger’s Nest)” การเดินเขา 4 -5 ชั่วโมง จะได้พบกับทิวทัศน์ที่งดงามของสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์เหนือหุบเขาที่ยอดผาสูง 1000 เมตร เวลาที่เหลือของวันท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าในเมือง ทำสปาหรือสำรวจป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์ด้านหลังที่พักตามอัธยาศัย
 

Hotels:

อมันโคระ พาโร

วันที่ 8 - ออกเมืองปาโร

ความสูง 2,280 เมตร | สภาพอากาศในป Paro

วันนี้เราจะร่ำลาประเทศแห่งเทือกเขาหิมาลัยอันสวยงามนี้และนั่งเที่ยวบินแรกกลับไปยังสิงคโปร์ เราหวังว่าคุณได้พบกับเพื่อนใหม่ๆ และเก็บเกี่ยวภาพความประทับใจเพื่อเป็นที่ระลึกจากภูฏาน เราหวังว่าจะได้พบคุณอีกครั้งในดินแดนอันสวยงามที่ไม่มีสิ้นสุดแห่งนี้! ขอให้โชคดี!

blog comments powered by Disqus

การประกันของดรุคเอเซีย

รับประกันการอนุมัติวีซ่า เรายังไม่เคยทำให้นักเที่ยวผิดหวังในเรื่องของการออกวีซ่า

การเลือกโรงแรมของคุณจะได้รับการยืนยันจากเรา เราจะตรวจสอบก่อนการเข้าพักของคุณ เราจะสำรองเฉพาะโรงแรมที่คุณชื่นชอบเท่านั้น

หากคุณไม่พอใจกับการเลือกของเรา เรายินดีที่จะเปลี่ยนผู้นำทาง คนขับหรือยานพาหนะในสองวันแรกที่คุณมาถึงเมืองทิมพู เพียงแค่แจ้งให้เราทราบและทีมงานของเราจะให้การช่วยเหลือคุณ

เรายินดีช่วยเหลือคุณทุกเรื่อง ทีมงานบริการระดับโลกของเราติดต่อได้ตลอดเวลาผ่านทางโทรศัพท์หรืออีเมล เราไม่มีระบบอัตโนมัติหรือคอลเซ็นเตอร์ คุณจะได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตัวจริงเรื่องราวประสบการณ์ดีๆจากการเดินทางครั้งนี้ 8 วัน การเดินทางกับ AMANKORA
 

" Trip to Shangri La "

Shannon Roseanne,

แสดง 1 542 คำรับรอง 5.0 จาก 5.0
อ่านคำรับรองเพิ่มเติม »