10 วัน กับ NIMALUNG TSHECHU

โพสต์โดย
วันที่ ช่วงเทศกาล
Highlight นิมาลุงเซชู (Nimalung Tshechu) 
ราคาเริ่มต้น

 

> $ 2,209 USD สำหรับ 1 ท่าน
$ 2,119 USD/ท่าน สำหรับกลุ่มเดินทาง 2 ท่าน
$ 1,849 USD/ท่าน สำหรับกลุ่มเดินทาง 3

ราคารวมค่าธรรมเนียม แต่ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน

มีอะไรรวมในแพกเกจและคำถามที่พบบ่อยๆ »

 
วันที่ 1: เดินทางมาถึงเมืองปาโร ประเทศภูฏาน

ความสูง 2,280 m | สภาพอากาศในป Thimphu

ยินดีต้อนรับสู่ภูฏาน…ดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า เมื่อเดินทางมาถึงสนามบินปาโร คุณจะได้รับการต้อนรับจากไกด์ของเราที่ประตูทางออกหลังจากผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง วันนี้เราจะเน้นการท่องเที่ยวแบบเบาสบายเพื่อให้คุณปรับตัวกับสภาพอากาศของพื้นที่ระดับสูงของภูฏาน เราจะนั่งรถไปที่เมืองทิมพู เพื่อรับประทานอาหารภูฏานเป็นมื้อแรก ก่อนจะมุ่งหน้าสู่ปูนาคา

http://az26747.vo.msecnd.net/www/images/transparent.gifตลาดเกษตรกรร้อยปี - ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ ประชาชนส่วนใหญ่จะมาชุมนุมที่ริมแม่นํ้าทิมพูซึ่งเป็นที่ตั้งตลาดแห่งนี้ แม่ค้าพ่อค้าจากหุบเขาและสถานที่ใกล้เคียงมาวางขายสินค้าทางการเกษตรเป็นส่วนใหญ่

เส้นทางโดชูลา (Dochula) - ณ โดชูลา ซึ่งเป็นจุดสูงสุดในเส้นทางระหว่างทิมพูและปูนาคา คุณจะสามารถชมยอดเจดีย์ หรือ chortens ทั้ง 108 เจดีย์ ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะในการสู้รบกับทหารอินเดีย และเพื่อเป็นการปลดปล่อยวิญญาณของผู้สละชีวิตในการต่อสู้ครั้งนั้น

Hotels:

เทอร์มา ลินคา รีสอร์ท

นัมเก เฮริเทจ

Le Meridien Thimphu

ทาจทาชิทิมพู

วันที่ 2: ปูนาคา (Punakha) - บุมธัง (Bhumthang)

ความสูง 2,600 m - 4,000 m | สภาพอากาศในป Bumthang

ปูนาคาซอง (Punakha Dzong) - ตั้งแต่การก่อสร้างในปี 1637 (2108) ซองแห่งนี้ใช้เป็นที่พํานักของพระสังฆราช หรือเจเคนโป (Je Khenpo) และเหล่าคณะสงฆ์หลวงในช่วงฤดูหนาว ซองแห่งนี้แสดงให้เห็นถึงสถาปัตยกรรมอันงดงามของภูฏาน ซึ่งแม้จะถูกภัยอันตรายจากไฟไหม้และนํ้าท่วมเข้าทําลาย แต่การบูรณะอย่างรอบคอบก็สามารถนําความวิจิตรกลับมาได้  

วัดชีมี (Chhimi Lhakhang) - วัดแห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินเขาเล็กในหุบเขาด้านล่างของเมือง Metshina วัดนี้ได้ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 15 เพื่อเป็นที่แสวงบุญสำหรับผู้หญิงที่ไม่สามารถมีบุตรได้

 

Hotels:

Rinchen Ling Resort

โรงแรม Wandichholing

โรงแรม Peling

วันที่ 3 : บุมธัง (Bumthang)

ความสูง 2,600 m - 4,000 m | สภาพอากาศในป Bumthang

เขตบุมธังประกอบไปด้วยหุบเขาที่ถือได้ว่าสวยงามที่สุดในภูฏาน และเป็นเขตที่มีความสำคัญทางพุทธศาสนาอย่างยิ่งยวด พื้นที่นี้เป็นที่อยู่ของสัตว์และพืชหลากหลายประเภท การที่พระโพธิสัตว์ปัทมสัมภวะ หรือกูรู รินโปเช (Guru Rinpoche) และเชื้อสายของท่านได้ใช้เมืองนี้เป็นที่พํานักพักพิง ทำให้บุมธังมีวัดมากกว่า 40 แห่ง

วันนี้เราจะร่วมชมเทศกาลเซชูชูขิงถิ่นนี้อีกด้วย

 

Hotels:

Rinchen Ling Resort

โรงแรม Wandichholing

โรงแรม Peling

วันที่ 4 : บุมธัง (Bumthang)

ความสูง 2,600 m - 4,000 m | สภาพอากาศในป Bumthang

เทศกาลนิมาลุงเซชูมีจุดเด่นอยู่ที่การจัดแสดงผืนผ้าไหมขนาดใหญ่ที่มีรูปวาดเกี่ยวกับศาสนาพุทธ

http://az26747.vo.msecnd.net/www/images/transparent.gifในเช้าวันนี้เราจะเดินเขาสู่พระอารามทัมชิง (Tamshing Goemba) ที่สร้างขึ้นในปี 1501 (2044) โดยนักบุญชาวพุทธ นอกจากนี้เรายังจะได้ชมวัดเคอร์จี (Kurjey Lhakhang) ซึ่งเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่งในภูฏูาน วัดนี้ได้รับการสร้างโดยท่านกูรู ริมโปเชในปี 1652 (2195)  มีตำนานเล่าว่าท่านกูรู รินโปเชประจักษ์เป็นครุฑเพื่อสู้กับปีศาจที่ได้แปลงรูปมาเป็นสิงโตขาว

วัดจัมเบ (Jambay Lhakhang) เป็นอีกหนึ่งสถานที่น่าสนใจในบุมธัง กษัตริย์ทิเบตได้ทรงมาสร้างวัดนี้ไว้ในปี 659 (1202) ว่ากันว่าเพื่อเป็นการดับอํานาจของปีศาจร้ายที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการเผยแพร่ของพุทธศาสนา 

เทศกาลทางศาสนาของวัดนี้ หรือ Jambay Lhakhang Drup จะจัดขึ้นทุกเดือนตุลาคมถือว่าเป็นหนึ่งในเทศกาลทางศาสนาที่มีสีสันที่สุดในภูฏาน

ในช่วงบ่ายเราจะเดินเขาขึ้นส่หุบเขาทังบี (Thangbi) และข้ามสะพานแขวนเพื่อเข้าชมวัดทังบี (Thangbi Lhakhang)

Hotels:

Rinchen Ling Resort

โรงแรม Wandichholing

โรงแรม Peling

วันที่ 5 : บุมธัง (Bumthang) - กังที (Gangtey)

ความสูง 3,000 m | สภาพอากาศในป Bumthang

ระหว่างเส้นทางไปกังที เราจะผ่านเมืองตองส่า (Trongsa) หรือ "เมืองใหม่" ตามความหมายภาษาซองคา (Dzongkha) เมืองนี้เป็นต้นกําเนิดของสถาบันกษัตริย์ภูฎานในปัจจุบัน มหากษัตริย์แต่ละพระองค์ได้ผ่านการรับราชการในฐานะผู้ปกครองเมืองก่อนที่จะได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นกษัตริย์ 

 

Hotels:

โฮมสเตย์

โรงแรมเทวาเชน

วันที่ 6 กังที (Gangtey)

ความสูง 3,000 m | สภาพอากาศในป Gangtey

หุบเขา Phobjikha นี้เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นบ้านฤดูหนาวของนกกระสาดํา (Grus Nigricollis) ซึ่งบินมาจากธิเบตเพื่อหลบลมหนาว นกชนิดนี้จะมีให้พบเห็นมากตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม  สถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งใน Phobjikha คือพระอารามกังที (Gangtey Goemba) ซึ่งเป็นวัดเก่าตั้งแต่ศตวรรษที่ 17

 

Hotels:

โฮมสเตย์

โรงแรมเทวาเชน

วันที่ 7: กังที (Gangtey) – ทิมพู (Thimphu)

ความสูง 2,320 m | สภาพอากาศในป Thimphu

พิพิธภัณฑ์มรดกภูฎาน - พิพิธภัณฑ์นี้นําแสดงสิ่งประดิษฐ์ในครัวเรือนต่างๆตั้งแต่สมัยโบราณ เพื่อเป็นการเพื่อเชื่อมโยงผู้คนตั้งแต่อดีตกาลและปัจจุบันเข้าด้วยกัน
พิพิธภัณฑ์สิ่งทอ - ร่วมเข้าชมศิลปะการทอผ้าแบบดั้งเดิมของภูฏาน
ทิมพูซอง - ซองที่ใหญ่ที่สุดในภฏาน อีกทั้งยังเป็นสำนักงานของพระพระมหากษัตริย์ด้วย

เจดีย์อนุสรณ์สถานแห่งชาติ - สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่กษัตริยองค์ก่อน Jigme Dorji Wangchuk
โรงงานทำกระดาษ - ร่วมชมศิลปะการทำกระดาษ
ซิมโทกาซอง (Simtokha Dzong) ป้อมปราการที่เก่าแก่ที่สุดในราชอาณาจักรภูฏาน ตั้งอยู่ห้าไมล์จากเมืองทิมพู 

 

 

 

 

 

Hotels:

เทอร์มา ลินคา รีสอร์ท

นัมเก เฮริเทจ

Le Meridien Thimphu

ทาจทาชิทิมพู

วันที่ 8: ทิมพู (Thimphu) – Paro (ปาโร)

ความสูง 2,280 m | สภาพอากาศในป Paro

หุบเขาปาโร (Paro Valley) - หุบเขาที่สวยงามนี้เป็นที่ตั้งของวัดและสํานักสงฆ์เเก่าแก่มากมาย นอกจากนี้สนามบินแห่งเดียวของภูฏานก็ตั้งอยู่ที่เมืองนี้เช่นกัน 

ปาโรซอง (Paro Dzong) - ป้อมปราการอันยิ่งใหญ่นี้เป็นทั้งสถานที่สําคัญทางศาสนา และเป็นศูนย์อำนวยการบริหารของเขตปาโรอีกด้วย

ทาซอง (Ta Dzong) - เดิมทีซองนี้ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นหอรักษาการณ์ ก่อนที่จะถูกปรับเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติในปี 1968 (2511) พิพิธภัณฑ์แห่งนี้รวบรวมของเก่า, สิ่งทอ, อาวุธ และวัตถุของใช้ในครัวเรือนต่างๆมากมาย 

Hotels:

เทนซินลิง รีสอร์ท

เมตต้า รีสอร์ท แอนด์ สปา

เมตต้า รีสอร์ท แอนด์ สปา

โรงแรมอูม่า ปาโร Uma Paro

วันที่ 9 - ปาโร

ความสูง 2,280 เมตร | สภาพอากาศในป Paro

อารามทักซัง (Taktsang Monastery) - หนึ่งในสถาปัตยกรรมที่งดงามและสําคัญที่สุดของภูฏานคืออารามทักซัง ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นศิลปะก่อสร้างอันสวยงาม อารามนี้ยังมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์และศาสนาอีกด้วย วัด Kyichu - หลังจากรับประทานอาหารกลางวันท้องถิ่น เราจะเข้าชม วัด Kyichu ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดของภูฏาน

ดรุคยาลซอง (Drukgyal Dzong) - ซองแห่งนี้สร้างขึ้นโดย ท่าน Shabdrung Ngawang Namgyal ผู้เป็นอีกแรงกําลังสําคัญในการเผยแพร่ศาสนา และวางรากฐานการปกครองในภูฏาน ปัจจุบันซองนี้ได้ถูกทำลายด้วยไฟจากอุบัติเหตุ และเหลือเพียงซากปรักหักพังของอดีตอันรุ่งโรจน์
 

Hotels:

เทนซินลิง รีสอร์ท

เมตต้า รีสอร์ท แอนด์ สปา

เมตต้า รีสอร์ท แอนด์ สปา

โรงแรมอูม่า ปาโร Uma Paro

วันที่ 10 - ออกเมืองปาโร

ความสูง 2,280 เมตร | สภาพอากาศในป Paro

วันนี้เราจะร่ำลาประเทศแห่งเทือกเขาหิมาลัยอันสวยงามนี้และนั่งเที่ยวบินแรกกลับไปยังสิงคโปร์ เราหวังว่าคุณได้พบกับเพื่อนใหม่ๆ และเก็บเกี่ยวภาพความประทับใจเพื่อเป็นที่ระลึกจากภูฏาน เราหวังว่าจะได้พบคุณอีกครั้งในดินแดนอันสวยงามที่ไม่มีสิ้นสุดแห่งนี้! ขอให้โชคดี!

blog comments powered by Disqus

การประกันของดรุคเอเซีย

รับประกันการอนุมัติวีซ่า เรายังไม่เคยทำให้นักเที่ยวผิดหวังในเรื่องของการออกวีซ่า

การเลือกโรงแรมของคุณจะได้รับการยืนยันจากเรา เราจะตรวจสอบก่อนการเข้าพักของคุณ เราจะสำรองเฉพาะโรงแรมที่คุณชื่นชอบเท่านั้น

หากคุณไม่พอใจกับการเลือกของเรา เรายินดีที่จะเปลี่ยนผู้นำทาง คนขับหรือยานพาหนะในสองวันแรกที่คุณมาถึงเมืองทิมพู เพียงแค่แจ้งให้เราทราบและทีมงานของเราจะให้การช่วยเหลือคุณ

เรายินดีช่วยเหลือคุณทุกเรื่อง ทีมงานบริการระดับโลกของเราติดต่อได้ตลอดเวลาผ่านทางโทรศัพท์หรืออีเมล เราไม่มีระบบอัตโนมัติหรือคอลเซ็นเตอร์ คุณจะได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตัวจริงเรื่องราวประสบการณ์ดีๆจากการเดินทางครั้งนี้ 10 วัน กับ NIMALUNG TSHECHU
แสดง 3 542 คำรับรอง 4.8 จาก 5.0
อ่านคำรับรองเพิ่มเติม »