7 วัน กับงานเทศกาล DOCHULA PASS

โพสต์โดย

 

วันเดินทาง 13 ธันวาคม 2013
Highlight เทศกาลโดชูลา, โฮมสเตย์
Base Price $2,360 USD สำหรับ 1 ท่าน
$2,280 USD/ ท่าน สำหรับกลุ่มเดินทาง 2 ท่าน
$2,040 USD/ ท่าน สำหรับกลุ่มเดินทาง 3 ท่านขึ้นไป

ราคารวมค่าธรรมเนียม แต่ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน
มีอะไรรวมในแพกเกจและคำถามที่พบบ่อยๆ »

 

งานเทศกาล Dochula หรือ Tshechu, Druk Wangyel Tshechu นั้นเป็นพระประสงค์ของพระชนนี Ashi Dorji Wangmo Wangchuck ตั้งแต่ปี 2011 งานเทศกาลอันเป็นเอกลักษณ์นี้ดำเนินการโดยกองทัพภูฏาน แทนที่จะเป็นอารามเหมือนงานทั่วไป เหล่าทหารจะใช้เวลา 3 เดือนเพื่อฝึกซ้อมการระบำพื้นบ้านและระบำหน้ากาก งานเทศกาลจะเริ่มเวลา 9.00 น. และจบเวลา 16.15 น.
 วันที่ 1 - เดินทางมาถึงปาโรและทิมพู

ความสูง 2,320m | สภาพอากาศในป Paro

 

ยินดีต้อนรับสู่ภูฏาน ... ดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า เมื่อเดินทางมาถึงสนามบินปาโร คุณจำได้รับการต้อนรับจากไกด์ของเราที่ประตูทางออก หลังจากผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง วันนี้เราจะเน้นการท่องเที่ยวแบบเบาสบาย เพื่อให้คุณปรับตัวกับสภาพอากาศของพื้นที่ระดับสูงของภูฏาน เราจะนั่งรถไปที่เมืองทิมพู (Thimphu) เพื่อเข้าสู่โรงแรมที่พักและรับประทานอาหารภูฏานเป็นมื้อแรก และเที่ยวชมเมืองแบบสบายๆ เช่น ตลาดนัดในเมืองทิมพู

พิพิธภัณฑ์มรดกภูฏาน – พิพิธภัณฑ์นี้ นำแสดงสิ่งประดิษฐ์ในครัวเรือนต่างๆ ตั้งแต่สมัยโบราณ เพื่อเป็นการเชื่อมโยงผู้คนตั้งแต่อดีตกาลและปัจจุบันเข้าด้วยกัน

พิพิธภัณฑ์สิ่งทอ – ร่วมเข้าชมศิลปะการทอผ้าแบบดั้งเดิมของภูฏาน

Semtokha Dzong – ระยะทาง 5 ไมล์จากทิมพู ตามสันเสาที่สูงสง่า เราจะพบกับ Semtokha Dzong ป้อมปราการที่เก่าแก่ที่สุดแห่งราชอาณาจักรภูฏาน

ซิมโทกาซอง (Simtokha Dzong) – ป้อมปราการที่เก่าแก่ที่สุดในราชอาณาจักรภูฏาน ตั้งอยู่ห้าไมล์จากเมืองทิมพู

Hotels:

เทอร์มา ลินคา รีสอร์ท

นัมเก เฮริเทจ

Le Meridien Thimphu

ทาจทาชิทิมพู

วันที่ 2 - ท่องเที่ยวในทิมพู (Tour of Thimphu)

ความสูง | สภาพอากาศในป Paro

 

ทิมพูซอง (Thimpu Dzong) – ซองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและเป็นสถานที่ทรงงานของกษัตริย์แห่งภูฏาน

เจดีย์อนุสรณ์สถานแห่งชาติ (National Memorial Chorten) – สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่กษัตริย์องค์ก่อน Jigme Dorji Wangchuk

โรงงานทำกระดาษ – ร่วมชมศิลปการทำกระดาษ

ตลาดเกษตรร้อยปี – ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ ประชาชนส่วนใหญ่จะมาชุมนุมที่ริมแม่น้ำทิมพู ซึ่งเป็นที่ตั้งตลาดนี้ มีแม่ค้าพ่อค้าจากหุบเขาและสถานที่ใกล้เคียงมาวางขายสินค้าทางการเกษตรเป็นส่วนใหญ่

เส้นทางโดชูลา (Dochula Pass) – เจดีย์ หรือ Chortens ทั้ง 108 เจดีย์ สร้างขึ้นโดยพระราชชนนีของภูฏาน Ashi Dorji Wangmo Wangchuck เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะในการสู้รบกับทหารอินเดีย และเพื่อเป็นการปลดปล่อยวิญญาณของผู้สละชีวิตในการต่อสู้ครั้งนั้น

 

ใช้เวลาขับรถ 3 ชั่วโมงครึ่ง

Hotels:

เทอร์มา ลินคา รีสอร์ท

นัมเก เฮริเทจ

Le Meridien Thimphu

ทาจทาชิทิมพู

วันที่ 3 - ปูนาคา

ความสูง 1,300 เมตร | สภาพอากาศในป Punakha

ชมเทศกาลโดชูลา (Dochula Festval) ณ เส้นทางโดชูลา (Dochula Pass)

เส้นทางโดชูลา (Dochula Pass)  - ณ โดชูลา ซึ่งเป็นจุดสูงสุดในเส้นทางระหว่างทิมพูและปูนาคา คุณจะสามารถชมยอดเจดีย์ หรือ chortens ทั้ง 108 เจดีย์ ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะในการสู้รบกับทหารอินเดีย และเพื่อเป็นการปลดปล่อยวิญญาณของผู้สละชีวิตในการต่อสู้ครั้งนั้น

ปูนาคาซอง (Punakha Dzong)  - ตั้งแต่การก่อสร้างในปี 1637 (2108) ซองแห่งนี้ใช้เป็นที่พํานักของพระสังฆราช หรือเจเคนโป (Je Khenpo) และเหล่าคณะสงค์หลวงในช่วงฤดูหนาว ซองแห่งนี้แสดงให้เห็นถึงสถาปัตยกรรมอันงดงามของภูฏาน ซึ่งแม้จะถูกภัยอันตรายจากไฟไหม้และนํ้าท่วมเข้าทําลาย แต่การบูรณะอย่างรอบคอบก็สามารถนําความวิจิตรกลับมาได้

เจดีย์ กำซำ ยูเล นัมยัล (Khamsum Yulley Namgnal Chorten) - เจดีย์แห่งนี้แสดงถึงสถาปัตยกรรมภูฏานอันดีเลิศซึ่งไม่เหมือนใคร เป็นหนึ่งเดียวในโลก ใช้เวลาก่อสร้างถึง 8 ปีครึ่ง รายละเอียดของเจดีย์เป็นปูนปั้น และภาพวาดทางพุทธศาสนา
 

Hotels:

โรงแรมโลบิซา

โรงแรมอูม่า ปุนาคา

วันที่ 7 - กังที-ปาโร

ความสูง 2,280 เมตร | สภาพอากาศในป Paro

หุบเขา Phobjikha นี้เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นบ้านฤดูหนาวของนกกระสาดํา (Grus Nigricollis) ซึ่งบินมาจากธิเบตเพื่อหลบลมหนาว นกชนิดนี้จะมีให้พบเห็นมากตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม สถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งใน Phobjikha คือพระอาราม Gangtey Gompa ซึ่งเป็นวัดเก่าตั้งแต่ศตวรรษที่ 17วันนี้เราจะเดินป่าสั้น ๆ รอบ ๆ หุบเขา Phobjikha

สถานที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของภูเขาผอบจิกะคืออารามกังเตที่มีชื่อเสียง วัดเก่าแก่นี้สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 17 วันนี้เราจะเดินเขาเล็กน้อยรอบหุบเขาผอบจิกะ

หุบเขาพาโร (Paro Valley) - หุบเขาที่สวยงามนี้เป็นที่ตั้งของพระราชวังและวัดโบราณหลายแห่ง สนามบินแห่งเดียวของประเทศอยู่ในเมืองพาโร ตอนเหนือสุดของหุบเขาหาเป็นที่ตั้งของภูเขาโจโมลหารี (Jomolhari) (7,300 เมตร) ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำพาชู (Pachu) ที่ไหลผ่านหุบเขา ด้านเป็นสถานที่แนะนำในเมืองพาโร

ปาโรซอง (Paro Dzong) - ป้อมปราการอันยิ่งใหญ่นี้เป็นทั้งสถานที่สําคัญทางศาสนา และเป็นศูนย์อำนวยการบริหารของเขตปาโรอีกด้วย

ทาซอง (Ta Dzong) - เดิมทีซองนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นหอรักษาการ ก่อนที่จะถูกปรับเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติในปี 1968 (2511) พิพิธภัณฑ์แห่งนี้รวบรวมของเก่า, สิ่งทอ, อาวุธ และวัตถุของใช้ในครัวเรือนต่างๆมากมาย

ดรุคยาลซอง (Drukgyal Dzong)  - ซองแห่งนี้สร้างขึ้นโดย ท่าน Shabdrung Ngawang Namgyal ผู้เป็นอีกแรงกําลังสําคัญในการเผยแพร่ศาสนา และวางรากฐานการปกครองในภูฏาน ปัจจุบันซองนี้ได้ถูกทำลายด้วยไฟจากอุบัติเหตุ และเหลือเพียงซากปรักหักพังของอดีตอันรุ่งโรจน์
 

Hotels:

เทนซินลิง รีสอร์ท

เมตต้า รีสอร์ท แอนด์ สปา

เมตต้า รีสอร์ท แอนด์ สปา

โรงแรมอูม่า ปาโร Uma Paro

Paro

ความสูง 2,280 m | สภาพอากาศในป Paro

อารามทักซัง (Taktsang Monastery) - หนึ่งในสถาปัตยกรรมที่งดงามและสําคัญที่สุดของภูฏานคืออารามทักซัง ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นศิลปะก่อสร้างอันสวยงาม อารามนี้ยังมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์และศาสนาอีกด้วย
 
ดรุคยาลซอง (Drukgyal Dzong)  - ซองแห่งนี้สร้างขึ้นโดย ท่าน Shabdrung Ngawang Namgyal ผู้เป็นอีกแรงกําลังสําคัญในการเผยแพร่ศาสนา และวางรากฐานการปกครองในภูฏาน ปัจจุบันซองนี้ได้ถูกทำลายด้วยไฟจากอุบัติเหตุ และเหลือเพียงซากปรักหักพังของอดีตอันรุ่งโรจน์
 
Kyichu Lhakhang  - วัด Kyichu - หลังจากรับประทานอาหารกลางวันท้องถิ่น เราจะเข้าชม วัด Kyichu ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดของภูฏาน

Hotels:

เทนซินลิง รีสอร์ท

เมตต้า รีสอร์ท แอนด์ สปา

เมตต้า รีสอร์ท แอนด์ สปา

โรงแรมอูม่า ปาโร Uma Paro

Paro

ความสูง 2,280 m | สภาพอากาศในป Paro

อารามทักซัง (Taktsang Monastery) - หนึ่งในสถาปัตยกรรมที่งดงามและสําคัญที่สุดของภูฏานคืออารามทักซัง ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นศิลปะก่อสร้างอันสวยงาม อารามนี้ยังมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์และศาสนาอีกด้วย
 
ดรุคยาลซอง (Drukgyal Dzong)  - ซองแห่งนี้สร้างขึ้นโดย ท่าน Shabdrung Ngawang Namgyal ผู้เป็นอีกแรงกําลังสําคัญในการเผยแพร่ศาสนา และวางรากฐานการปกครองในภูฏาน ปัจจุบันซองนี้ได้ถูกทำลายด้วยไฟจากอุบัติเหตุ และเหลือเพียงซากปรักหักพังของอดีตอันรุ่งโรจน์
 
Kyichu Lhakhang  - วัด Kyichu - หลังจากรับประทานอาหารกลางวันท้องถิ่น เราจะเข้าชม วัด Kyichu ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดของภูฏาน

Hotels:

เทนซินลิง รีสอร์ท

เมตต้า รีสอร์ท แอนด์ สปา

เมตต้า รีสอร์ท แอนด์ สปา

โรงแรมอูม่า ปาโร Uma Paro

ออกจาก Paro

ความสูง 2,280 m | สภาพอากาศในป Paro

วันนี้ เราจะบอกลาประเทศแถบหิมาลัยอันสวยงามแห่งนี้ และโดยสารเที่ยวบินเช้าเพื่อเดินทางกลับ เราหวังว่าจากนี้คุณจะได้เพื่อนใหม่ และจะเก็บรูปถ่ายมากมายและความทรงจำอันสวยงามของภูฏานเอาไว้! และเรารอคอยที่จะพบคุณอีกครั้งในดินแดนอันงดงามแห่งมนต์เสน่ห์ไม่สิ้นสุด! Tashi Delek!
 
blog comments powered by Disqus

การประกันของดรุคเอเซีย

รับประกันการอนุมัติวีซ่า เรายังไม่เคยทำให้นักเที่ยวผิดหวังในเรื่องของการออกวีซ่า

การเลือกโรงแรมของคุณจะได้รับการยืนยันจากเรา เราจะตรวจสอบก่อนการเข้าพักของคุณ เราจะสำรองเฉพาะโรงแรมที่คุณชื่นชอบเท่านั้น

หากคุณไม่พอใจกับการเลือกของเรา เรายินดีที่จะเปลี่ยนผู้นำทาง คนขับหรือยานพาหนะในสองวันแรกที่คุณมาถึงเมืองทิมพู เพียงแค่แจ้งให้เราทราบและทีมงานของเราจะให้การช่วยเหลือคุณ

เรายินดีช่วยเหลือคุณทุกเรื่อง ทีมงานบริการระดับโลกของเราติดต่อได้ตลอดเวลาผ่านทางโทรศัพท์หรืออีเมล เราไม่มีระบบอัตโนมัติหรือคอลเซ็นเตอร์ คุณจะได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตัวจริงเรื่องราวประสบการณ์ดีๆจากการเดินทางครั้งนี้ 7 วัน กับงานเทศกาล DOCHULA PASS
แสดง 3 542 คำรับรอง 4.9 จาก 5.0
อ่านคำรับรองเพิ่มเติม »