10 วัน กับ NALAKHANG TSHECHU

โพสต์โดยมาถึงยัง Paro ประเทศภูฏาน

ความสูง 1,300 m | สภาพอากาศในป Thimphu

ยินดีต้อนรับสู่ภูฏาน และวันแรกของคุณในดินแดนมหัศจรรย์แห่งมังกรสายฟ้า! ทันทีเมื่อมาถึงสนามบินนานาชาติ Paro ที่นอกโถงผู้โดยสารขาเข้า คุณจะได้รับการต้อนรับโดยหนึ่งในไกด์ของเรา ที่ระดับความสูงกว่า 7,300 ฟุตเหนือน้ำทะเล คุณจำเป็นต้องปรับตัวให้ชินกับสภาพแวดล้อมในที่สูง เราจึงจะทำให้สบายๆ โดยการขับรถเพียงสั้นๆ ไปยังโรงแรมของคุณ เพลิดเพลินไปกับมื้อกลางวันแบบภูฏาน และจากนั้นไปเที่ยวชมสถานที่บางแห่งรอบๆ เมืองหลวง Thimphu   
 
จากนั้น เราจะขับรถไปยังสถานที่ทางพระพุทธศาสนา ที่มีพระพุทธรูป Dordenma ประดิษฐานอยู่ พระพุทธรูปบรอนซ์ที่สูงถึง 169 ฟุต สามารถมองเห็นได้จากจุดต่างๆ ใน Thimphu ถือเป็นหนึ่งในพระพุทธรูปนั่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก จุดที่เป็นสถานที่อันสมบูรณ์แบสำหรับการชมวิวพาโนรามาอันงดงามของเมือง
 
เจดีย์อนุสรณ์สถานแห่งชาติ (National Memorial Chorten) - สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่กษัตริยองค์ก่อน Jigme Dorji Wangchuk
 
ทิมพูซอง (Thimphu Dzong) - ซองที่ใหญ่ที่สุดในภูฏานอีกทั้งยังเป็นสำนักงานของกษัตริย์ภูฏาน

Hotels:

โรงแรมโลบิซา

โรงแรมอูม่า ปุนาคา

จาก Punakha สู่ Bumthang

ความสูง 2,600 m - 4,000 m | สภาพอากาศในป Punakha

ปูนาคาซอง (Punakha Dzong) - ตั้งแต่การก่อสร้างในปี 1637 (2108) ซองแห่งนี้ใช้เป็นที่พํานักของพระสังฆราช หรือเจเคนโป (Je Khenpo) และเหล่าคณะสงค์หลวงในช่วงฤดูหนาว ซองแห่งนี้แสดงให้เห็นถึงสถาปัตยกรรมอันงดงามของภูฏาน ซึ่งแม้จะถูกภัยอันตรายจากไฟไหม้และนํ้าท่วมเข้าทําลาย แต่การบูรณะอย่างรอบคอบก็สามารถนําความวิจิตรกลับมาได้
 
วัดชีมี (Chhimi Lhakhang)   - ผู้เคร่งพระเจ้าหรือที่รู้จักในชื่อ ดรุคปา คุนเล (Drukpa Kinley) เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในด้านสัญลักษณ์ลึงค์ ไกด์ของคุณจะเล่าเรื่องราวในอดีตระหว่างการชมวัดชีมี (Chhimi Lhakhang) รูปปั้นของผู้เคร่งพระเจ้านั่งตั้งอยู่ในวัดแห่งนี้ อย่าพลาดชมภาพวาดฝาผนัง ชาวญี่ปุ่นและชาวอเมริกันเยี่ยมชมวัดแห่งนี้และขอพรเรื่องบุตรของพวกเขา แล้วคุณล่ะต้องการมาท่องเที่ยวสถานที่แห่งนี้เพื่อขอพรหรือไม่

Hotels:

Rinchen Ling Resort

โรงแรม Wandichholing

โรงแรม Peling

Bumthang

ความสูง 2,600 m - 4,000 m | สภาพอากาศในป Paro

Nimalung Tshechu นั้นมีจุดเด่นด้วยการแสดง thangkha (ภาพเขียน) จากศิลปะไหมปะติดขนาดมหึมา ที่หาได้ยาก ซึ่งแสดงรูป Guru Padmasambava หรือเทพองค์สำคัญทางพระพุทธศาสนา ในตอนรุ่งเช้า  
 
ในตอนเช้า เราจะเดินขึ้นเขาไปยัง Tamshing Goemba ที่สร้างในปี 1501 โดยนักบุญทางพระพุทธศาสนา Pema Lingpa เราจะไปชม Kurjey Lhakhang (ล่างซ้าย) อีกด้วย ซึ่งเป็นหนึ่งในอารามที่ศักดิ์ที่สุดในภูฏาน สร้างโดย Guru Rinpoche ในปี 1652 ที่นี่เป็นที่ตั้งของหินที่มีรอยประทับร่างกายอยู่ ตำนานกล่าวว่า ท่าน Guru Rinpoche ได้สำแดงเป็นครุฑ เพื่อปราบปีศาจ Shelging Karpo ซึ่งกลายร่างเป็นสิงโตขาว   
 
และเราจะไปเยี่ยมชม Jambay Lhakhang ซึ่งสร้างในปี 659 โดยกษัตริย์ทิเบต Sontsen Gampo เพื่อสะกดปีศาจสตรีที่ขัดขวางการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หากมาในเดือนตุลาคม จะมีงาน Jambay Lhakhang Drup ซึ่งเป็นหนึ่งในเทศกาลที่มีสีสันที่สุดในภูฏาน 
 
ในตอนบ่าย เราจะเดินขึ้นไปยังหุบเขา Thangbi ข้ามสะพานแขวนเพื่อไปเยี่ยมชม Thangbi Lhakhang ซึ่งสร้างในศตวรรษที่ 14 โดยทางถนนที่ไม่ลาดยาง  

Hotels:

Rinchen Ling Resort

โรงแรม Wandichholing

โรงแรม Peling

จาก Bumthang สู่ Gangtey

ความสูง 3,000 m | สภาพอากาศในป Paro

ระหว่างทางสู่ Gangtey เราจะผ่าน Trongsa ซึ่งเป็นต้นกำเนิดราชวงศ์ Wangchuck โดยมึความหมายว่าเมืองใหม่ วัดแห่งแรกสร้างขึ้นที่นี่ในปี 1543 กษัตริย์แต่ละพระองค์ของภูฏานจะทรงแต่งตั้งตำแหน่ง Trongsa Penlop (ผู้ว่าราชการ) ก่อนจะทรงสวมมงกุฎกาเหว่า (Raven Crown)
 
Trongsa Dzong สร้างขึ้นในปี 1644 และควบคุมโดยราชวงศ์ Wangchuck จนกระทั่งพวกเขาได้เป็นผู้ปกครองภูฏานในปี 1907 เนื่องจากมีถนนเพียงเส้นเดียวที่เชื่อมต่อด้านตะวันออกและตะวันตกของภูฏาน การค้าขายทั้งหมดจึงถูกควบคุมที่ dzong แห่งนี้ ที่นี่เจริญรุ่งเรืองขึ้นภายใต้การกำกับดูแลของ Zhabdrung Ngawang Namgyal โครงสร้างอันใหญ่โตซึ่งมีกำแพงสูง ทำให้สามารถปิดการค้าระหว่างตะวันออกและตะวันตกทั้งหมดได้โดยการปิดประตู   
 

Hotels:

โฮมสเตย์

โรงแรมเทวาเชน

Gangtey to Thimphu

ความสูง 2,320 m | สภาพอากาศในป Paro

พิพิธภัณฑ์มรดกภูฎาน (Heritage Museum) - พิพิธภัณฑ์นี้นําแสดงสิ่งประดิษฐ์ในครัวเรือนต่างๆตั้งแต่สมัยโบราณ เพื่อเป็นการเชื่อมโยงผู้คนตั้งแต่อดีตและปัจจุบันเข้าด้วยกัน
 
พิพิธภัณฑ์สิ่งทอ (Textile Museum) - ร่วมเข้าชมศิลปะการทอผ้าแบบดั้งเดิมของภูฏาน
 
โรงงานทำกระดาษ (Paper making Factory) - ร่วมชมศิลปะการทำกระดาษ
 
ซิมโทกาซอง (Simtokha Dzong) - ป้อมปราการที่เก่าแก่ที่สุดในราชอาณาจักรภูฏาน ตั้งอยู่ห้าไมล์จากเมืองทิมพู
 

Hotels:

เทอร์มา ลินคา รีสอร์ท

นัมเก เฮริเทจ

Le Meridien Thimphu

ทาจทาชิทิมพู

Thimphu to Paro

ความสูง 2,280 m | สภาพอากาศในป Paro

หุบเขาพาโร (Paro Valley) - หุบเขาที่สวยงามนี้เป็นที่ตั้งของพระราชวังและวัดโบราณหลายแห่ง สนามบินแห่งเดียวของประเทศอยู่ในเมืองพาโร ตอนเหนือสุดของหุบเขาหาเป็นที่ตั้งของภูเขาโจโมลหารี (Jomolhari) (7,300 เมตร) ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำพาชู (Pachu) ที่ไหลผ่านหุบเขา ด้านเป็นสถานที่แนะนำในเมืองพาโร
 
Pปาโรซอง (Paro Dzong)  - ป้อมปราการอันยิ่งใหญ่นี้เป็นทั้งสถานที่สําคัญทางศาสนา และเป็นศูนย์อำนวยการบริหารของเขตปาโรอีกด้วย
 
ทาซอง (Ta Dzong) - เดิมทีซองนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นหอรักษาการ ก่อนที่จะถูกปรับเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติในปี 1968 (2511) พิพิธภัณฑ์แห่งนี้รวบรวมของเก่า, สิ่งทอ, อาวุธ และวัตถุของใช้ในครัวเรือนต่างๆมากมาย

Hotels:

เทนซินลิง รีสอร์ท

เมตต้า รีสอร์ท แอนด์ สปา

เมตต้า รีสอร์ท แอนด์ สปา

โรงแรมอูม่า ปาโร Uma Paro

Paro

ความสูง 2,280 m | สภาพอากาศในป Paro

อารามทักซัง (Taktsang Monastery) - หนึ่งในสถาปัตยกรรมที่งดงามและสําคัญที่สุดของภูฏานคืออารามทักซัง ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นศิลปะก่อสร้างอันสวยงาม อารามนี้ยังมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์และศาสนาอีกด้วย
 
ดรุคยาลซอง (Drukgyal Dzong)  - ซองแห่งนี้สร้างขึ้นโดย ท่าน Shabdrung Ngawang Namgyal ผู้เป็นอีกแรงกําลังสําคัญในการเผยแพร่ศาสนา และวางรากฐานการปกครองในภูฏาน ปัจจุบันซองนี้ได้ถูกทำลายด้วยไฟจากอุบัติเหตุ และเหลือเพียงซากปรักหักพังของอดีตอันรุ่งโรจน์
 
Kyichu Lhakhang  - วัด Kyichu - หลังจากรับประทานอาหารกลางวันท้องถิ่น เราจะเข้าชม วัด Kyichu ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดของภูฏาน

Hotels:

เทนซินลิง รีสอร์ท

เมตต้า รีสอร์ท แอนด์ สปา

เมตต้า รีสอร์ท แอนด์ สปา

โรงแรมอูม่า ปาโร Uma Paro

ออกจาก Paro

ความสูง 2,280 m | สภาพอากาศในป Paro

วันนี้ เราจะบอกลาประเทศแถบหิมาลัยอันสวยงามแห่งนี้ และโดยสารเที่ยวบินเช้าเพื่อเดินทางกลับ เราหวังว่าจากนี้คุณจะได้เพื่อนใหม่ และจะเก็บรูปถ่ายมากมายและความทรงจำอันสวยงามของภูฏานเอาไว้! และเรารอคอยที่จะพบคุณอีกครั้งในดินแดนอันงดงามแห่งมนต์เสน่ห์ไม่สิ้นสุด! Tashi Delek!
 
blog comments powered by Disqus

การประกันของดรุคเอเซีย

รับประกันการอนุมัติวีซ่า เรายังไม่เคยทำให้นักเที่ยวผิดหวังในเรื่องของการออกวีซ่า

การเลือกโรงแรมของคุณจะได้รับการยืนยันจากเรา เราจะตรวจสอบก่อนการเข้าพักของคุณ เราจะสำรองเฉพาะโรงแรมที่คุณชื่นชอบเท่านั้น

หากคุณไม่พอใจกับการเลือกของเรา เรายินดีที่จะเปลี่ยนผู้นำทาง คนขับหรือยานพาหนะในสองวันแรกที่คุณมาถึงเมืองทิมพู เพียงแค่แจ้งให้เราทราบและทีมงานของเราจะให้การช่วยเหลือคุณ

เรายินดีช่วยเหลือคุณทุกเรื่อง ทีมงานบริการระดับโลกของเราติดต่อได้ตลอดเวลาผ่านทางโทรศัพท์หรืออีเมล เราไม่มีระบบอัตโนมัติหรือคอลเซ็นเตอร์ คุณจะได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตัวจริงเรื่องราวประสบการณ์ดีๆจากการเดินทางครั้งนี้ Rencana Perjalanan Nalakhang Tshechu 10 Hari
แสดง 0 542 คำรับรอง NaN จาก 5.0
อ่านคำรับรองเพิ่มเติม »