RightLeft

เลาจน์ชั้นธุรกิจของดรุคแอร์ที่สนามบินสุวรรณภูมิ

ผู้โดยสารชั้นธุรกิจที่เดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ (กทม.) ไปยังพาโรจะได้รับความสะดวกสบายด้วยเลาจน์ธุรกิจหลังจากเช็คอิน สำหรับแขกที่ทำการเปลี่ยนเครื่อง โปรดทราบว่าการเคาน์เตอร์เช็คอินเปลี่ยนเครื่องจะเปิดให้บริการ 2.5 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง โปรดแสดงบัตรผ่านขึ้นเครื่องชั้นธุรกิจของคุณที่เลาจน์

รูปของเลาจน์ชั้นธุรกิจของดรุคแอร์ที่สนามบินสุวรรณภูมิแผนที่เลาจน์ชั้นธุรกิจของดรุคแอร์ที่สนามบินสุวรรณภูมิเลาจน์อยู่ที่ฝั่ง G ชั้น 3 ของสนามบินสุวรรณภูมิบริเวณเลาจน์เป็นพื้นที่ที่ใช้ร่วมกันของสายการบินชั้นนำของโลกห้องอ่านหนังสือที่เลาจน์ชั้นธุรกิจอาหารเช้าสำหรับแขกผู้มีเกียรติของเรา

เขียนโดย Cipto Handoyo
blog comments powered by Disqus
Punakha