การเช็คอินและเปลี่ยนเครื่อง


เลาจน์ชั้นธุรกิจของดรุคแอร์ที่สนามบินสุวรรณภูมิ

ผู้โดยสารชั้นธุรกิจที่เดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ (กทม.) ไปยังพาโรจะได้รับความสะดวกสบายด้วยเลาจน์ธุรกิจหลังจากเช็คอิน สำหรับแขกที่ทำการเปลี่ยนเครื่อง โปรดทราบว่าการเคาน์เตอร์เช็คอินเปลี่ยนเครื่องจะเปิดให้บริการ 2.5 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง โปรดแสดงบัตรผ่านขึ้นเครื่องชั้นธุรกิจของคุณที่เลาจน์ รูปของเลาจน์ชั้นธุรกิจของดรุคแอร์ที่สนามบินสุวรรณภูมิ แผนที่เลาจน์ชั้นธุรกิจของดรุคแอร์ที่สนามบินสุวรรณภูมิ เลาจน์อยู่ที่ฝั่ง G ชั้น 3 ของสนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณเลาจน์เป็นพื้นที่ที่ใช .... อ่านต่อ »

การเช็คอินและการเปลี่ยนเครื่องของสายการบินดรุคแอร์ที่สนามบินกรุงเทพ

โปรดทำการเช็คอิน 2 ชั่วโมง ก่อนเครื่องจะออกที่แถวเช็คอินของดรุคแอร์ที่สนามบินสุวรรณภูมิ (กทม.) เพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้า หลังจากเช็คอิน ผู้โดยสารชั้นธุรกิจสามารถใช้บริการเลาจน์ชั้นธุรกิจที่ฝั่ง G ชั้น 3 ของสนามบินกรุงเทพ       เคาน์เตอร์เปลี่ยนเครื่องของดรุคแอร์ที่สนามบินสุวรรณภูมิ สำหรับการเปลี่ยนเครื่องของดรุคแอร์ในสนามบินสุวรรณภูมิอยู่ที่ WEST 1 - Concourse D เคาน์เตอร์ Y31 เคาน์เตอร์เปลี่ยนเครื่องจะเปิดให้บริการ 2.5 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง หลังจากเช็คอิน ผู้โดยส .... อ่านต่อ »

และ เปลี่ยนเครื่อง

เชคอินที่เค้าน์เตอร์เพื่อขึ้นเที่ยวบินของดรุคแอร์ไปพาโร ภูฏาน ที่ท่าอากาศยานชางงี เทอร์มินัล 1 ผู้โดยสารที่ต้องการไปพาโร ภูฏาน โดยขึ้นเครื่องดรุคแอร์ KB501 กรุณาไปเชคอินที่ท่าอากาศยานชางงี เทอร์มินัล 1 แถวที่ 9 เชคอินเค้าน์เตอร์เปิดให้บริการ 2 ชั่วโมงก่อนเวลาเครื่องออก และ ปิด 50 นาทีก่อนเวลาเครื่องออกตามตาราง กรุณาแสดงพาสปอร์ต (อย่างน้อยมีเวลา 6 เดือนก่อนหมดอายุ) ตั๋วอีทิกเก็ตจากดรุคแอร์ และ วีซ่าเข้าภูฏาน ที่เค้าน์เตอร์เชคอิน ผู้โดยสารที่ไม่มีพาสปอร์ต หรือ วีซ่าจะไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้น .... อ่านต่อ »

และ เปลี่ยนเครื่อง

เชคอินที่เค้าน์เตอร์เพื่อขึ้นเที่ยวบินของดรุคแอร์ไปพาโร ภูฏาน ที่ท่าอากาศยานชางงี เทอร์มินัล 1 ผู้โดยสารที่ต้องการไปพาโร ภูฏาน โดยขึ้นเครื่องดรุคแอร์ KB501 กรุณาไปเชคอินที่ท่าอากาศยานชางงี เทอร์มินัล 1 แถวที่ 9 เชคอินเค้าน์เตอร์เปิดให้บริการ 2 ชั่วโมงก่อนเวลาเครื่องออก และ ปิด 50 นาทีก่อนเวลาเครื่องออกตามตาราง กรุณาแสดงพาสปอร์ต (อย่างน้อยมีเวลา 6 เดือนก่อนหมดอายุ) ตั๋วอีทิกเก็ตจากดรุคแอร์ และ วีซ่าเข้าภูฏาน ที่เค้าน์เตอร์เชคอิน ผู้โดยสารที่ไม่มีพาสปอร์ต หรือ วีซ่าจะไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้น .... อ่านต่อ »